MIN INRE RÖST

Vad som händer när du lyssnar bortom logiken

Kanske har du, liksom många andra, upplevt att bli vägledd av något annat?

Att helt plötsligt få en förnimmelse, som visar sig stämma överens med vad som sedan sker.

Ibland grundar sig magkänslan på dina samlade erfarenheter, men det finns tillfällen när du inte kan hitta en

förklaring till din vetskap. Här handlar det om det jag kallar ”djup intuition”.


Med den här boken vill jag belysa intuition ur olika perspektiv och ge dig nycklar till hur du kan utveckla den mer.

Att vara i samklang med sin intuition är ett lika magiskt som naturligt tillstånd.

Det är då du får tillgång till den kunskap som ligger i andra dimensioner av verkligheten.

Intuitionen är ett tillskott av energi och insikter och ibland är den dessutom en livlina

Men vad är egentligen intuition?


Och hur kan du få större tillgång till den? Vad finns det för extra medvetande utanför vårt vetande?

Det jag har varit med om går inte alltid att förklara på ett rationellt sätt.

Berättelserna ur mitt liv varvas med reflektioner, tankar och idéer om allt från kärlek till ledarskap och

hur vi skapar ett meningsfullt liv.

 

Förmågan att lyssna till din djupa intuition kommer berika livet för dig, precis som den gjort för mig och många andra.

Min förhoppning är att du – efter att du läst den här boken – vågar låta dig vägledas mer av den

 

”Det är fascinerande hur det mest oförklarliga ändå tycks vara det mest självklara och naturliga, när det väl upplevs.”


Louise Krahm

Louise Krahm

är Certifierad Coach/ICF, författare, föreläsare och kroppsterapeut.


Det här är hennes första bok. I hela sitt vuxna liv har hon drivit eget inom flera olika branscher. Nyfikenheten på människan och lusten till vad som händer i mötet med andra, samt en grundmurad tillit till den djupa intuitionen är det som lett henne fram dit hon är idag.

Ett samtal med Agneta Sjödin

Mer om det här under Poddar & Press

PROVLÄS GÄRNA ETT STYCKE AV BOKEN HÄR!

PROVLYSSNA GÄRNA PÅ ETT STYCKE AV BOKEN HÄR!

​Jag har ett starkt och genuint intresse för människor.
För mig är det viktigt att se till ”hela” människan. Jag har länge jobbat som massageterapeut
och vet hur välgörande det är på flera plan, men sedan kom jag till en punkt där det inte räckte.
Jag ville in på ett djupare, mentalt plan. Att med hjälp av coachning få människor att inse
vilka de är och vad de är kapabla till är fantastiskt.


Certified Coach ACTP/ICF- Certifierad via Coach Companion

Certifierad Massageterapeut/Axelsons gymnastiska institut