LOUISE KRAHM

FÖRFATTARE

Vad handlar din bok om?

Min bok handlar om skillnaden mellan grund och djup intuition och vad som händer när vi öppnar upp det sinnet. Första delen av boken är korta historier ur mitt liv där jag blivit vägledd av min djupa intuition eller en artificiell röst som hörs inne i mitt huvud. Den andra delen är mina samlade tankar och idéer om hur vårt medvetande får hjälp av ett kollektivt vetande utanför oss själva. Här tar jag upp allt från hur ledarskapet skulle kunna ta in intuitionen som en viktig del till utveckling, till kärlek och hur vi skapar meningsfullhet i våra liv. Nyckeln ligger i att våga lyssna till sitt hjärta och inre röst — att se styrkan i att koppla ihop hjärta och hjärna.

Varför har du skrivit boken?

För att jag vill att fler ska öppna upp för det som finns men inte syns. Mitt högre syfte med boken är att fler ska leva sina liv utifrån tillit och kärlek i stället för rädsla. Rädsla är kontraproduktivt och i många fall hämmande eller rentutav farligt.


Vad var det som ledde fram till att du skrev den här boken?

Djupt där inne har jag nog alltid haft en känsla av frustration att människor runt mig väljer sina rädslor istället för att ”våga leva” fullt ut. Den här boken är därför ett sätt att hjälpa andra till att lita till sig själva.

 

I våras fick jag plötsligt en stark känsla (intuition) av att jag skulle dela med mig av det jag kommit till insikt om. För att det skulle bli tydligt valde jag att berätta alla dessa historier ur mitt liv. Det känns som jag har gått och samlat på mig den här berättelsen under väldigt lång tid. Den har legat där och mognat och nu var det dags.


Vad är ditt centrala budskap?

Att vi alla har tillgång till så mycket mer information än den vår logiska hjärna resonerar sig fram till.

Varför har du valt just detta budskap?

För att jag har förstått att det som är självklart för mig inte är det för andra. Jag vill helt enkelt dela med mig.

Hur har temat i boken färgat ditt eget liv?

För mig har det varit självklart i hela mitt liv att det finns mer än det vi ser, men det är den händelsen där jag är i ljuset vid 35 års ålder, som gjorde att jag helt kunde släppa mina rädslor. Jag skriver om det i boken.

Jag har inte alltid lyssnat till min djupa intuition, men då fått lära mig den hårda vägen hur fel det blir.

Idag lever jag i så gott jag kan i samklang med den och det är då harmonin infinner sig.

Finns det några andra teman

i boken som du vill lyfta fram?

Ja, vikten av återhämtning och reflektion. Lever du ett liv i konstant stress stryps intuitionen. Jag skriver om det i avsnittet om Tallkottskörteln (Epifysen) och i avsnittet om ledarskap.

Och att intuition och kreativitet sitter ihop. Vi behöver skapa utrymme i våra liv för att såväl intuitionen som kreativiteten ska få göra sig hörda.

Efter att ha haft uppdrag ute på väldigt många företag har jag kunnat se att de företag som ger sina medarbetare utrymme till eftertanke och möjlighet till personlig utveckling (Leder utifrån ett kärleksfullt perspektiv), blomstrar och har mindre sjukfrånvaro, än de bolag där människor behandlas som robotar och pressas till sin bristningsgräns. De senare har mer långtidssjukskrivningar och tappar i kreativitet.

 

Kraften som ligger i våra tankar är en annan sak jag skrivit om i avsnittet Varseblivande. Vi är vad vi tänker att vi är, vilket innebär att vi själva väljer vad vi vill tänka om oss själva och andra. Dessutom kan vi läka oss själva (och även andra eftersom vi sitter ihop), när vi tänker kärleksfulla tankar. Dessa sätter fart på hormonet oxytocin som har en påverkar såväl hjärta och kärl som immunförsvaret.

 

Hur var det att skriva den här boken? Finns det något i din skrivprocess som du vill lyfta fram?

Det har varit en alltigenom lustfylld process. Det roliga är att min intuition har blivit än mer tydlig i och med arbetet med den här boken och min tillit till att vi får den hjälp vi behöver är ännu starkare nu.

Finns det något mer som är viktigt att berätta om dig och den bok du har skrivit?

Jag har alltid gått min egen väg och följt mitt hjärta.

Finns det något i boken – eller det som ledde fram till den – som kan kopplas till något som pågår i samhället just nu?

Flera stora tänkare har poängterat vikten av att låta intuitionen få sin plats. Albert Einsteins citat har jag med i boken.


”The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We live in a society that honors the servant and has forgotten the gift”.

 

Nobelpristagaren i medicin 1986 Rita Levi-Montalcini sa:


”Jag tror inte det skulle finnas någon vetenskap alls utan intuition.”


ICF-International Coaching Federation ändrade i år sina kärnkompetenser för oss coacher. Några togs bort och några lades till bl.a. att vi ska använda vår intuition i arbetet med våra klienter…

 

 

PROVLÄS GÄRNA ETT STYCKE AV BOKEN HÄR!

PROVLYSSNA GÄRNA PÅ ETT STYCKE AV BOKEN HÄR!

Kommentarer från mina läsare


”Med stark personlig prägel och en levande känsla inspirerar och fångar Louise läsaren i ett spännande och viktigt ämne.

I vår kultur och tid där framtid och utveckling är i fokus, riktas istället ljuset djupare in i oss dit forskningen ännu inte nått.

Både privat och i min profession finns det utrymme att utveckla den djupa intuitionen.

Louise ger verkligen en fin introduktion och inspirerar att lyssna till ”Min inre röst”!”LÄKARE, ORTOPEDI

Christian Grundberg 


”Läs de två första meningarna i denna bok om ledarskap och intuition: ”

Du har säkert också upplevt det.

Den där känslan av något, som landar i

dig som en klar och redan färdig tanke eller insikt.” Du får svårt att lägga boken ifrån dig. Varför? Därför att författaren Louise Krahm för ett samtal med dig som läsare. Stillsamt påminner hon om att lyssna och lita till din inre röst

– och att våga tro på dig själv. 

Det är gripande att läsa om hur den inre rösten vid några tillfällen har räddat henne från farligheter och olyckor. Och gripande är hennes berättelse om det tillfälle när hon inte hörde någon varnande röst från djupet av sig själv. Det fjättrade henne vid en man som utövade våld i den nära relationen. 

Boken växer i mognad till en plädering för tron på sig själv i kärlek till andra.”FÖRFATTARE

Peter Örn

Tidigare generalsekreterare för Svenska Röda Korset, VD för Sveriges Radio samt ordförande för regeringens analysgrupp

för granskning av Estoniakatastrofen

i slutet av 1990-talet.

”Boken präglas av värme, äkthet och öppenhet. Läsaren bjuds in till att få kontakt med sina oidentifierade känslor och sin intuition. Det krävs mod att öppna upp för det som finns men inte syns.”
MCC (Master Certified Coach)

Emma Persson


Director of Education och ägare av CoachCompanion

”En egen och egensinnig bok om att lyssna på sin inre röst - men som lika mycket genomsyras av Louise Krahms stämma, som ljuder så klar igenom texten.”SKRIBENT OCH RESEEXPERT

Lottie Knutson